Mířidla zbraně se zastaví na pancéřovaných dveřích. Přistoupíš k číselníku zámku a rychle zadáš kód. Přitiskneš se k rámu dveří a palcem sjedeš na ovládání režimu střelby - plně automatický. Tři.. dva.. z hlavně útočné karabiny vyšlehne plamen a…


Anděl otevřel oči. Nespal, ten lidský stav mu byl cizí – jen se zaposlouchal do toku vlastních myšlenek a teď v nich spatřil jednu jedinou: ´Přicházejí!´ Ohlédl se. Dveře, spíš malá brána, zářící jasným bílým světlem, které ohraničovalo i jméno…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz